Åpner for laksefiske med krokgarn i deler av Finnmark

Etter føringer fra Klima- og miljødepartementet åpner Miljødirektoratet i ny forskriftsendring for laksefiske med krokgarn i deler av Finnmark i 2021.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.06.2021 | Oppdatert 01.06.2021

Endringene innebærer at det åpnes for fiske med krokgarn i deler av Finnmark i 2021. Noen områder blir ikke berørt av endringsforskriften, og det vil der ikke være åpent for laksefiske med krokgarn i 2021. Områdene hvor det ikke åpnes er Tanafjorden og kommunene Berlevåg, Gamvik, Lebesby (nord for en linje fra Veidgamneset til Vardnesodden) og Nordkapp (nord for en linje fra Hjellneset til Flatvika).

Endringene i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø er en oppfølging av føringer gitt i brev fra Klima- og miljødepartementet, datert 28. mai 2021. Føringene kom som en følge av at Stortinget i et vedtak gjort 25. mai ba regjeringen tillate krokgarnfiske i Finnmark i 2021.

Fisketiden i fjordregionene, med unntak av Karlebotn, blir de samme som i 2020. Fisketiden i den regionen som heter Kysten av Finnmark, samt Karlebotn, blir den samme som regionen Kysten av Finnmark hadde i 2020.