Norges klimagassutslipp ble redusert i pandemiåret 2020

Norges utslipp av klimagasser sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019, viser foreløpige tall.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.06.2021

Dette skyldes blant annet driftsstans i olje- og gassutvinning, samt nedgang i bil- og flytrafikken.