Mottakere av tilskudd til marin forsøpling-opprydding

Oversikt over mottakere av tilskudd for opprydding i marin forsøpling i 2021. 60 millioner fordeles mellom 40 prosjekter.

Publisert 17.03.2021