Kjemikalier selges med manglende faremerking

I Miljødirektoratets butikkaksjon fant vi at 13 % av de kontrollerte kjemikalier hadde feil eller manglende faremerking.

Publisert 12.11.2021

Miljødirektoratet kontrollerte 961 kjemikalier i 38 butikker for å sjekke om kjemikaliene var riktig merket og emballert, at de ikke var ulovlig å selge, og at kjemikaliene ikke inneholdt forbudte stoffer.

Kjemikaliene som ble kontrollert var i butikker i Oslo, Asker, Bærum, Bergen, Trondheim, Bodø og Stavanger i bransjer som hjem/hobby, dagligvare, dyrebutikker, byggevare, jernvare, sport/fritid, båt og bil.

13 % av kjemikaliene var feilmerket

Resultatene av Miljødirektoratets kontroll viser at 13 % av kjemikaliene ikke hadde korrekt merking. De vanligste feilene var at etiketten ikke var på norsk, at det var feil ved faremerkingen, og at etiketten hadde utydelig skrift slik at det var vanskelig å lese den.

– Resultatene fra årets aksjon viser en forbedring fra fjorårets kontroller. Men det er fortsatt for mange kjemikalier som ikke er riktig merket. Kjemikaliene som inneholder farlige egenskaper skal ha fareetikett som opplyser om egenskapene. Dette er viktig informasjon til forbrukerne som da kan ta forhåndsregler og håndtere kjemikaliet på en sikker måte, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

2 % av kjemikaliene mangler barnesikker lukning

Regelverket om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) har krav om at visse farlige kjemikalier skal ha barnesikker lukning, for å forhindre at barn kommer i kontakt med farlige kjemikalier.

Vi fant 20 kjemikalier med feil eller mangler ved barnesikker lukning, dvs. to prosent av de kontrollerte kjemikaliene. Det er dobbelt så mange kjemikalier med feil eller mangelfull barnesikker lukning, sammenlignet med i fjorårets kontroller.

- Det er et absolutt krav om at kjemikalier skal ha barnesikker lukning. Det er viktig for å forhindre at barn kommer i kontakt med stoffene, noe som kan forårsake helseskader, sier Mathieu Veulemans. 

Miljødirektoratets oppfølging

Der Miljødirektoratet avdekket kjemikalier med manglende eller mangelfull barnesikker lukning eller med forbudte stoffer ble virksomhetene pålagt å stanse omsetningen og fjerne disse fra hyllene umiddelbart.

Vi følger også opp leverandørene til butikkene og vil forsikre oss om at de stanser import og salg av kjemikalier til de får korrekt merking og emballering.