Veileder om håndtering av snø fra brøyting

Miljødirektoratet har nå publisert en veileder om hvordan kommuner og næringsaktører skal håndtere snø fra brøyting.

Publisert 12.11.2021

Snø fra brøyting kan inneholde avfall, mikroplast, grus, salt og helse- og miljøfarlige stoffer. Oppsamling av snø fra brøyting kan derfor utgjør en fare for forurensning og krever tillatelse fra statsforvalteren.

Veilederen gir informasjon om når det er nødvendig å søke om tillatelse for å opprette et snødeponi og hvordan dette skal gjøres.

Du laste ned veilederen her: