Nytt regelverk for kjemikalier i tatoveringsblekk

Det nye regelverket forbyr ikke tatovering, men skal sørge for at fargene som brukes i tatoveringsblekk og permanent sminke ikke skader helsen.

Publisert 25.11.2021

Fra 5. januar vil regelverket for kjemikalier i tatoveringsblekk og permanent sminke bli felles for hele EU og EØS.

- Selv om mange stoffer nå blir forbudt, vil det fortsatt være mulig å benytte mange forskjellige farger ved tatovering, men disse skal være trygge å bruke, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Anne Line Filtvedt.

Norge har allerede et regelverk

Norge og åtte andre land i EU/EØS har allerede et nasjonalt tatoveringsregelverk. Vårt nasjonale regelverk dekker de fleste stoffene, men ikke alle.

- Fordelen til den norske bransjen er at de har vært nødt til å forholde seg til et slikt regelverk siden 2008. Det nye regelverket går likevel noe lenger, ved at det er flere stoffer som blir forbudt. Det gjelder blant annet stoffer som er irriterende og allergifremkallende, i tillegg til noen flere fargestoffer, sier Anne Line Filtvedt.

Felles europeisk regelverk

I 2015 førte mistanke om at tatoveringskjemikalier kunne inneholde helsefarlige stoffer, til at det ble utarbeidet et forslag om et felles europeisk regelverk for kjemikalier i tatoveringsblekk.

- Det felles europeiske regelverket som innføres vil gjøre det tryggere å tatovere seg i hele EU. Dette blir felles regler som alle i hele Europa må følge, og er en fordel for både forbrukere og for bransjen. Nå slipper de å forholde seg til ulike regelverk i de ulike landene, sier Anne Line Filtvedt.

Prosessen med å lage regelverket har gått over flere år. Det har vært flere offentlige høringer hvor bransjen har sendt inn innspill som har blitt vurdert. Dette har blant annet gjort at pigmenter som er ekstra utfordrende å finne alternativer til har fått en lenger overgangsperiode.

Regelverket ble diskutert ferdig i EU-Kommisjonen sommeren 2020. Etter godkjenning i EU-parlamentet ble det endelig vedtatt i desember 2020.

Når et regelverk er vedtatt er det endelig fastsatt, og kan ikke endres på nasjonalt nivå

Overgangstiden, fra vedtak til regelverket begynner å gjelde, har vært på over et år. Det har gitt bransjen tid til å utvikle nye typer blekk. Bransjen har vært klar over prosessen, og har hatt mulighet til å påvirke regelverket.

Tatoveringsblekk må merkes på norsk

Tatoveringsprodukter skal merkes med hvilke stoffer de inneholder, og tatovøren må informere kunden om informasjonen som står på produktet. Alle kjemikalier som omfattes av kjemikalieregelverket Reach skal merkes på norsk, for å sikre at alle kan forstå den informasjonen som gis.

Det er Miljødirektoratet som vil føre tilsyn med at regelverket overholdes. Vårt tilsyn er risikobasert. Med mindre det er særskilte behov, i dette tilfelle ut ifra helsehensyn, vil vi normalt ikke prioritere tilsyn i den helt første fasen av nytt regelverk.

Les mer om regelverket