Lovlig opphugging av stadig flere norske skip

Dom mot tidligere Harrier-eier for forsøk på ulovlig eksport til skipsopphugging har trolig bidratt til flere søknader som sikrer lovlig gjenvinning.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.04.2022

– Det ser ut som om dommen mot den tidligere Harrier-rederen har bidratt til økt bevissthet om det strenge regelverket for eksport av skip til gjenvinning. Vi får nå flere søknader om eksport av skip til lovlig opphugging enn før, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Avfallseksport er strengt regulert i norsk og internasjonal rett. Hensikten er å forhindre at rike land sender blant annet skip til land som ikke har tilfredsstillende systemer for håndtering av avfallet.

Samarbeider for å forhindre ulovlig skipshugging

Det er etablert et godt samarbeid mellom Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Kystvakten for å følge opp mistanke om eksport av skip til vraking.

- Som sjøfartsnasjon er det viktig at Norge går foran som et godt eksempel. Nye tall viser at flere skip som eies av norske rederier, følger regelverk om skipsgjenvinning, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Antall søknader om lovlig gjenvinning av skip

  • 2016: 1
  • 2017: 1
  • 2018: 4
  • 2019: 5
  • 2020: 5
  • 2021: 9
  • 2022: 3*

* Tall fram til 31. mars. Data: Miljødirektoratet.

God internasjonal regulering er viktig

NGO Shipbreaking Platform er en interesseorganisasjon som jobber for å redusere ulovlig opphugging av skip. Deres data viser at noen norskeide skip fortsatt går til land hvor skipsopphugging medfører stor risiko både for arbeiderne og miljøet.

– Det viser at regelverket ikke alltid er tilpasset skipsfartens internasjonale natur. Skip forflytter seg hyppig mellom flere land. En god internasjonal regulering av skipsgjenvinning er avhengig av at så mange land som mulig iverksetter likt regelverk og håndhever det, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet deltar i internasjonale nettverk der dette blir diskutert, som ekspertgruppen for skipsgjenvinning under EU-kommisjonen, og Impel, EUs nettverk for implementering og håndheving av miljøregelverk. 

Dom mot Harrier-eiere

Lasteskipet Harrier (tidligere Tide Carrier) ble i 2017 stoppe på vei til ulovlig opphugging på en strand i Sør-Asia.