Avdekket ulovlig import av truede arter

Papegøyer, helsekostprodukter og størkaviar var blant beslagene i en kontrollaksjon mot import og eksport av truede dyr- og plantearter.

Publisert 07.12.2022

– Ulovlig handel med truede arter øker internasjonalt. Kontroll og samarbeid med Tolletaten og andre europeiske tollmyndigheter er viktig for å bekjempe denne typen miljøkriminalitet. Når flere land samarbeider over grensene, gir det gode resultater, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i varetilsynet i Miljødirektoratet.

Internasjonal aksjon mot ulovlig handel

Tolletaten og Miljødirektoratet deltok i den internasjonale kontrollaksjonen Thunder 2022 i regi av Interpol og Verdens tollorganisasjon.

Ni forsendelser med truede arter ble stanset av Tolletaten ulike steder i landet, blant annet på Gardermoen, Ørje, Kristiansand og Østlandsterminalen. Beslagene er utført i forbindelse med kontroll av reisende, biler og postpakker.

Strengt regulert

Handel med truede arter er strengt regulert gjennom den internasjonale miljøkonvensjonen Cites. For arter oppført i forskriftens liste A og B er det krav ved grensepassering om utførselstillatelse fra avsenderlandet og innførselstillatelse utstedt av Miljødirektoratet. 

Eksempler på produkter som har vært importert uten nødvendige tillatelser, er produkter av slange-, alligator- og krokodilleskinn, produkter med truede treslag, elfenben, reptiler, papegøyer og helsekostprodukter. 

Importøren sitt ansvar

– Vi stanser jevnlig forsendelser til privatpersoner og firmaer med truede arter. Det er importøren sitt ansvar å kontrollere restriksjoner som kan være knyttet til varen, sier seniorrådgiver Elisabeth C. Nettum i Tolletaten.

De fleste overtredelsene gjelder innførsel uten nødvendige tillatelser. Aksjonen har også avdekket forsøk på smugling, og flere av disse vil bli anmeldt til politiet. 

Strenge virkemidler

Både Tolletaten og Miljødirektoratet tar i bruk sanksjonsmidler ved  ulovlig import eller eksport. Ulovlig handel med arter som er utrydningstruet blir anmeldt. (liste A-arter i Cites-forskriften).

For ulovlig handel med liste B-arter er det aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr. Det omfatter arter som ikke nødvendigvis er truet av utryddelse nå, men som kan bli det dersom handelen med artene ikke reguleres og overvåkes. 

Bra samarbeid mellom Miljødirektoratet og Tolletaten

Miljødirektoratet er overordnet forvaltningsmyndighet for Cites-regelverket. Tolletaten er førstelinje kontrollmyndighet ved grensepassering.

I tillegg til å følge opp alle beslagene fra Tolletaten og vedta inndragning, kontrollerer Miljødirektoratet innlandsbesittelse. Sammen samarbeider vi kontinuerlig med kontroll av varestrømmen.

– Vi har et veldig godt samarbeid med Miljødirektoratet på Cites-området. Vi skal fortsette å jobbe i fellesskap med å kontrollere denne varestrømmen, sier Elisabeth C. Nettum i Tolletaten.

Økokrim følger opp anmeldelser

Økokrim bistår med aksjonsplanlegging, informasjon og koordinering opp mot politidistriktene. Økokrim vil også følge opp saker som blir anmeldt til politiet.

– Det er viktig å samarbeide både internasjonalt og nasjonalt for å bekjempe denne formen for kriminalitet, som i mange tilfeller også kan være alvorlig miljøkriminalitet, sier Tuva Brørby, politioverbetjent og nasjonal miljøkrimkoordinator.