Avdekket ulovlig salg av mosekuler

Mosekulene, som ofte brukes i akvarium og i glasskrukker som pynt, kan ha med seg skadelige sebramuslinger vi ikke ønsker i norsk natur.

Publisert 14.06.2022 | Oppdatert 14.06.2022

Virksomhetene er pålagt å destruere kulene.

I fjor oppdaget Miljødirektoratet det som trolig var det første kjente tilfellet av sebramusling (Dreissena polymorpha) som fulgte med en mosekule (Aegagropila linnaei, tidligere Cladophora aegagrophila) til et norsk akvarium. Både mosekulen i seg selv og sebramuslingen er en fremmed art i norsk natur. Fremmede arter krever gyldig tillatelse fra Miljødirektoratet før innførsel.

Vi har siden mottatt flere tips om virksomheter som selger mosekuler.

- Kontrollene vi har gjennomført på grunn av disse tipsene har avdekket flere brudd på regelverket. Vi ser alvorlig på dette, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Sebramuslingen står på Verdens naturvernunions liste over de 100 verste artene i verden. Den kan blant annet fortrenge lokale arter og tette igjen vannrør.  Artsdatabanken har i tillegg vurdert at sebramuslingen har svært høy økologisk risiko i Norge.

Dårlig kjennskap til regelverket

Mosekuler brukes ofte i akvarium, men selges også i glasskrukker som pyntegjenstander hos hagesentre og i blomsterforretninger.

Import av levende organismer er strengt regulert for å forhindre salg og uønsket spredning av skadelige fremmede arter.

- Vi ser at det ikke er godt nok kjent i bransjen at virksomheter må søke om å importere mosekuler og andre fremmede arter. Vi kommer til å fortsette med informasjon og tilsyn på dette området, sier Veulemans.

Virksomhetene som har importert og solgt mosekuler har blitt pålagt å destruere det som står på lager og informere forbrukere om at de må destruere mosekulene de har kjøpt.

Tiltak for å destruere mosekuler:

Vi ber alle som har mosekuler hjemme om å destruere disse. Slik kan du gjøre det: 

 • Frys dem i tett plastpose i dypfryser i minst 24 timer
 • Kok dem minimum et minutt
 • Klorin/eddikessens; dekk moseballene med vanlig klorinløsning (1dl til 5liter vann) i 10 minutter eller med ren eddikessens i 20 minutter

Kast mosekulene:

 • Legg de ødelagte moseballene i en tett og forseglet plastpose i restavfallet.
 • Behandlingsvæsken helles i kloakken, og skal ikke på noen måte direkte ut i naturen.

Rens akvariet som mosekulen har vært i på denne måten: 

Tømme akvariet

 • Ta ut fisk og andre levende organismer og oppbevar dem i annen beholder med vann som ikke har vært i kontakt med algekulene.
 • Tøm akvarievannet over i andre beholdere og tilsett 1dl klorin til 5 liter vann.
 • La vannet stå og hell det i kloakken.

Rengjøring:

Varmt vann

 • Dekk alle overflater i akvariet med tilhørende substrat, utstyr, dekorasjoner og filtermedier med vann som holder mer enn 50 grader celcius i 2 minutter.

Saltvann

 • Lag saltvannsløsning med 1.5 dl koksalt pr 5 liter vann
 • La alt av substrat, utstyr, dekorasjoner og filtermedier ligge i saltløsning i minst 24timer
 • Skyll akvariet og utstyr
 • Hell det salte vannet i kloakken

Klorinløsning

 • Lag en desinfiseringsløsning bestående av 1dl klorin til 5liter vann
 • La alt av substrat, utstyr, dekorasjoner og filtermedier ligge i klorinløsningen i minst 10 minutter
 • Skyll akvariet og utstyr godt
 • Bruk f.eks.Seachem Prime som nøytraliserer klor før organismer tilbakerføres til akvariet.

- Dersom du ser mosekuler til salg på nett eller i fysiske butikker oppfordrer vi deg til å tipse Miljødirektoratet, sier Veulemans.

Vi baserer vårt tilsyn både på egne vurderinger og tipsene som kommer inn.

Bruker alle virkemidler

Virksomheter som selger mosekuler blir pålagt å destruere lagerbeholdningen. De får også pålegg om å informere forbrukere som har kjøpt mosekuler ulovlig om at de også må destruere kulene, slik at ikke mosekulene og/eller eventuelle følgeorganismer spres i norsk natur.

I de mest alvorlige tilfellene vurderer Miljødirektoratet å ilegge overtredelsesgebyr eller politianmeldelse.