Avdekket ulovlig salg av mosekuler

Mosekulene, som ofte brukes i akvarium og i glasskrukker som pynt, kan ha med seg skadelige sebramuslinger vi ikke ønsker i norsk natur.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.06.2022 | Oppdatert 14.06.2022

Virksomhetene er pålagt å destruere kulene.

I fjor oppdaget Miljødirektoratet det som trolig var det første kjente tilfellet av sebramusling (Dreissena polymorpha) som fulgte med en mosekule (Aegagropila linnaei, tidligere Cladophora aegagrophila) til et norsk akvarium. Både mosekulen i seg selv og sebramuslingen er en fremmed art i norsk natur. Fremmede arter krever gyldig tillatelse fra Miljødirektoratet før innførsel.

Vi har siden mottatt flere tips om virksomheter som selger mosekuler.

- Kontrollene vi har gjennomført på grunn av disse tipsene har avdekket flere brudd på regelverket. Vi ser alvorlig på dette, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Sebramuslingen står på Verdens naturvernunions liste over de 100 verste artene i verden. Den kan blant annet fortrenge lokale arter og tette igjen vannrør.  Artsdatabanken har i tillegg vurdert at sebramuslingen har svært høy økologisk risiko i Norge.

Dårlig kjennskap til regelverket

Mosekuler brukes ofte i akvarium, men selges også i glasskrukker som pyntegjenstander hos hagesentre og i blomsterforretninger.

Import av levende organismer er strengt regulert for å forhindre salg og uønsket spredning av skadelige fremmede arter.

- Vi ser at det ikke er godt nok kjent i bransjen at virksomheter må søke om å importere mosekuler og andre fremmede arter. Vi kommer til å fortsette med informasjon og tilsyn på dette området, sier Veulemans.

Virksomhetene som har importert og solgt mosekuler har blitt pålagt å destruere det som står på lager og informere forbrukere om at de må destruere mosekulene de har kjøpt.

- Dersom du ser mosekuler til salg på nett eller i fysiske butikker oppfordrer vi deg til å tipse Miljødirektoratet, sier Veulemans.

Vi baserer vårt tilsyn både på egne vurderinger og tipsene som kommer inn.

Bruker alle virkemidler

Virksomheter som selger mosekuler blir pålagt å destruere lagerbeholdningen. De får også pålegg om å informere forbrukere som har kjøpt mosekuler ulovlig om at de også må destruere kulene, slik at ikke mosekulene og/eller eventuelle følgeorganismer spres i norsk natur.

I de mest alvorlige tilfellene vurderer Miljødirektoratet å ilegge overtredelsesgebyr eller politianmeldelse.