Skeidar må betale gebyr på 350 000 kroner

Møbelkjeden Skeidar får et overtredelsesgebyr på 350 000 kroner for gjentakende brudd på regelverk som skal forhindre ulovlig handel med tømmer.

Publisert 29.06.2022

Flere tilsyn som Miljødirektoratet har hatt hos konsernet, viser at de ikke har gode nok rutiner for å sjekke om produktene de importerer kan stamme fra ulovlig hogst. 

Det er forbudt å importere og selge tømmer og treprodukter fra land utenfor EØS-området som kommer fra ulovlig hogst.

Gjentakende avvik ga overtredelsegbeyr

- Miljødirektoratet ser alvorlig på gjentakende avvik hos virksomheter. SLG Supply Chain AS kunne ikke dokumentere at de oppfyller regelverket til tross for gjentatte tilsyn og veiledningen vi har gitt dem. Importører må ha gode rutiner for å sikre at produkter fra ulovlig hogst ikke havner på det norske markedet. Det skal ikke lønne seg å unngå krav i regelverket, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for varetilsyn i Miljødirektoratet. 

Vi forventer at en så stor aktør som SLG Supply Chain AS (Skeidar Living Group) kjenner til og har en innkjøpspraksis i tråd med dette. SLG Supply Chain AS er en av Norges største importører av møbler, og de leverer møblene til de 80 Skeidar-butikkene rundt om i landet. Produktene importeres fra blant annet Vietnam og Kina.

Opprinnelsen til trevirket skal dokumenteres

Virksomheter må blant annet innhente dokumentasjon om opprinnelsen til trevirket i produktene. I tilfeller hvor det er uklare forhold rundt hogsten, skal virksomhetene innhente mer dokumentasjon fra leverandørene.

Dette er nedfelt i forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge. Regelverket som trådte i kraft i 2015, implementerer EUs tømmerforordning.

Det er første gang at Miljødirektoratet tar i bruk gebyr for overtredelser av tømmerforskriften, etter at vi fikk denne muligheten i 2021. Sanksjonsmiddelet er hjemlet i naturmangfoldloven.  

Stort miljøproblem og alvorlig miljøkriminalitet

Handel med tømmer og treprodukter fra ulovlig hogst er et stort klima- og miljøproblem. Ifølge Interpols Environmental Security Programme anslås det at ulovlig hogst kan utgjøre opp mot 85 prosent av avskogingen i land med mye regnskog. 

Tømmerforskriften skal hindre dette ved å kreve at importører av treprodukter fra land utenfor EØS-området vurderer lovligheten av hogsten til tømmer og treprodukter. Det er derfor viktig at virksomheter etterlever kravene i tømmerforskriften.