Alt for mange ulovlige produkter selges på nett

Tre av fire kontrollerte varer oppfyller ikke kravene i miljøregelverket, og er ulovlige å selge. Det viser en stor europeisk kontroll.

Publisert 11.03.2022 | Oppdatert 11.03.2022

- Slike europeiske kontroller er viktige fordi landegrensene viskes bort på nett. Norske forbrukere handler også fra utenlandske nettsider og markedsplattformer som Wish, Ebay og Amazon. Det er derfor viktig å avdekke ulovligheter, brudd og avvik på tvers av landegrensene, sier seksjonsleder for varetilsyn, Mathieu Veulemans.  

Nesten 6000 varer ble kontrollert i en stor europeisk aksjon som Norge deltok i, sammen med 28 andre land. Eksempler på varer er kjemiske produkter som bilpleieprodukter, biocidprodukter som desinfeksjonsmidler og rottegift i tillegg til forbrukervarer som leker og smykker.  

- Det skal likevel nevnes at vi har fokusert på varer og virksomheter hvor vi forventer å finne brudd, men vi finner alt for mange ulovlige varer, sier Veulemans. 

Nedslående resultater

Resultatene er nedslående: 25 prosent av de kontrollerte forbrukerproduktene inneholdt ulovlige stoffer eller kjemikalier som ikke er lov å selge til privatpersoner. 95 prosent av de kjemiske produktene og 77 prosent av biocidene som ble kontrollert var i strid med miljøregelverket.  

Kjemikaliene er strengt regulert fordi de er helse og -miljøskadelige. Målet er å begrense bruken av disse stoffene når varer designes og produseres, og at forbrukere ikke blir eksponert for slike stoffer når de bruker varene. I tillegg er det utfordrende å materialgjenvinne varer med ulovlige stoffer i en sirkulær økonomi.

- Nettbutikkene har et stort samfunnsansvar og kontrollene våre viser at mange har en lang vei å gå for å etterleve miljøkravene. Det lave kunnskapsnivået bidrar til fare for skade på helse- og miljø. Det gir også mindre muligheter for å få en velfungerende sirkulær økonomi, når produkter skal ombrukes eller materialgjenvinnes, sier Mathieu Veulemans.  

Se opp for utenlandske nettbutikker

Vi finner flere brudd hos varer som kjøpes fra utenlandske nettbutikker utenfor EU/EØS-området, enn i norske og europeiske nettbutikker. Det er mange land som ikke har tilsvarende strengt regelverk som EU/EØS-landene.  

- Når forbrukere kjøper varer fra butikker utenfor EU/EØS regnes man som “importør”. Vi ser eksempler på flere nettbutikker som ser ut eller framstår som norske, mens de i realiteten opererer fra land utenfor EU/EØS-området.  Forbrukere blir selv ansvarlig for å sjekke om varene er lovlige før de bestilles. Mange er nok ikke klar over dette ansvaret, sier Veulemans.  

Miljømyndighetene følger opp

Miljødirektoratet har fulgt opp avvikene i denne aksjonen sammen med europeiske miljømyndigheter. Nettbutikker som er registrert innenfor EU/EØS har fått pålegg om å fjerne ulovlige varer, og/eller endre informasjon i annonsen.  

Utenomeuropeiske plattformer som har undertegnet sikkerhetsløftet med Europakommisjonen, har fjernet de ulovlige varene etter henvendelse fra miljømyndighetene. Miljømyndighetene har også gitt bøter i 5 prosent av sakene.   

Nordmenn handler stadig mer på nett, og Miljødirektoratet har i takt med utviklingen intensivert kontrollen av netthandel.  

- Kontrollene våre avdekker at nettbutikkene har en jobb å gjøre for å sikre at de driver i tråd med regelverket. Dersom virksomhetene gjør jobben sin kan forbrukere bli trygge på at varene de handler på nett er trygge, sier Veulemans.  

Relaterte lenker