Rekordår for fjellreven

72 nye valpekull av fjellrev ble født i Norge i sommer. Det er det største antallet siden overvåkingen av fjellrev startet for nesten 20 år siden.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.09.2022

– Akkurat nå er det iverksatt mange tiltak for å bygge opp fjellrevbestanden i Norge, og det er gledelig å se at de gir resultater. Det viser at det er mulig å snu den negative utviklingen for truede arter i Norge, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Statens naturoppsyn (SNO) og fjelloppsyn i flere deler av landet har i løpet av sommeren samlet informasjon og prøver til overvåkingsprogrammet for fjellrev.

Rapportene fra felt viser at det igjen ligger an til å bli et år med rekordmange fjellrevkull i Norge. Den foreløpige opptellingen viser at det er født 72 fjellrevkull, med til sammen 334 fjellrevvalper, i 2022.

De endelige tallene kommer i desember, når Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har sammenstilt og kvalitetssikret dataene. Det er allikevel klart at 2022 overgår det forrige toppåret for fjellreven i 2018, da det ble født 58 kull.

Også i Sverige og Finland er de foreløpige tallene godt nytt. I Sverige er det registrert 88 kull og i Finland er det registrert ett. Det finske fjellrevkullet er det første som er registrert siden 1996.

12 kull på Varangerhalvøya

På Varangerhalvøya i Finnmark er antall valper nesten tredoblet sammenlignet med i fjor. 12 valpekull er dokumentert, med til sammen over 70 valper. Her har bestanden vokst med flere og flere kull hvert år etter at ble det satt ut fjellrevvalper i 2018, 2019 og 2020.

Med unntak av Varangerhalvøya er det kritisk få fjellrever og få kull i Nord-Norge, og de siste årene har Nord-Norge vært et spesielt satsingsområde. Derfor er det en ekstra god nyhet at det kom både tre nye fjellrevkull i Indre Troms, et kull i Vest-Finnmark, og et kull i Nord-Finland i år.

Fortsatt store utfordringer for fjellreven

Selv om tiltakene fungerer og bestanden vokser, har fjellreven fortsatt mange utfordringer. Mange av disse utfordringen er koblet til endringer i klima. Både temperatur, nedbør, vegetasjon og artssammensetning i fjellet er i endring, samtidig som arealet med høyfjell krymper.

Målet er å sette fjellrevbestanden i stand til å takle klimautfordringen framover, og at den på sikt vil klare seg egen hånd. Det er avhengig av at bestanden har vokst seg stor nok, og at det blir god sammenheng mellom de ulike fjellområdene. Derfor vil det fortsatt være behov for tiltak for å redde fjellreven.

Setter ikke ut nye valper i år

Det ble ikke født noen valper på avlsstasjonen for fjellrev på Oppdal i år. NINA, som driver avlsstasjonen på vegne av Miljødirektoratet, har sporet årsaken til mangel på vitamin B1 hos fjellrevene. Dermed blir det ikke satt ut nye fjellrevvalper i vinter.

Dette problemet er nå løst, og vi satser på å kunne sette ut nye valper i 2023. Planen er å sette ut flere valper i Nord-Norge, der det er størst behov for å styrke de kritisk små fjellrevbestandene og knytte de sammen med Varangerhalvøya.