GMO er planter, dyr og mikroorganismer hvor den genetiske sammensetningen er endret gjennom gen- eller celleteknologi. 

Genteknologiloven regulerer både utsetting av GMO til miljøet og innesluttet bruk i lukkede systemer.

  • Innesluttet bruk av GMO er all fremstilling og bruk av GMO i fasiliteter som benytter godkjente fysiske tiltak for inneslutning, for å hindre at GMO spres til miljøet.
  • Utsetting av GMO til miljøet er all virksomhet som foregår utenfor slike godkjente fasiliteter.

Forvaltning av GMO

Ansvaret for å forvalte GMO etter genteknologiloven er delt mellom flere myndigheter: 

Hvilke formål kan GMO-en brukes til?

Her finner du informasjon om hvilke formål det kan søkes om. Hak av og les mer:

Veiledere

Regelverk for GMO

Internasjonalt samarbeid om GMO

Norge er tilsluttet EUs felles system for godkjenning av GMO, og internasjonale retningslinjer for import og eksport.