Frister

Miljødirektoratet skal fatte vedtak innen 90 dager etter mottak av søknad:

Første vurdering foreligger normalt innen 45 dager.

Klokkestopp

  • Det innføres klokkestopp ved innhenting av ytterligere informasjon fra søker.
  • Det kan også innføres klokkestopp ved gjennomføring av alminnelig høring av søknaden. Høring av søknaden skal ikke forlenge fristen mer enn 30 dager.

Spørsmål om søknaden

Spørsmål og henvendelser om søknad og søkeprosess kan sendes til: 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid