Kravene til konsekvensutredning er gitt i forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven. Søknaden skal besvare forskriften § 15.

Søknaden skal inneholde

  • Informasjon som gitt i KU-forskriften vedlegg 1 
  • En helse- og miljørisikovurdering med konklusjoner må følge kravene i vedlegg 2 i forskriften.
  • Dokumentasjon og vurdering av etisk forsvarlighet, samfunnsnytteverdi, og innvirkning på bærekraftig utvikling. Veiledning finnes i KU-forskriftens vedlegg 4. 
  • Dokumentasjon som underbygger søkers konsekvensutredning om GMO-ens egenskaper fra tidligere forsøk (rådata), vitenskapelig litteratur (listen er ikke uttømmende)
  • SNIF (Summary Notification Format) er en kortfattet oppsummering av søknaden uten konfidensiell informasjon, som vil bli lagt ved høring av søknaden

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid