Reise med kjæledyr 

Hver enkelt har et ansvar for å sette seg inn i regelverket før de reiser med kjæledyr til utlandet. Om du reiser med levende eksemplar av en Cites-listet art, slik som skilpadde eller fugl, til utlandet kreves det Cites-dokumentasjon for dette.

Om du planlegger å reise gjentatte ganger til utlandet, anbefaler vi at du søker om flerbrukstillatelse. Flerbrukstillatelsen vil være gyldig i opptil 3 år, og ha felter som stemples av toll ved alle ut- og innførsler, noe som gjør det enklere å reise på ferie med dyret.

Fugler

En rekke fuglearter, herunder alle papegøyer (Psittaciformes) omfattes av Cites. Det kreves normalt gyldige Cites-tillatelser ved innførsel og utførsel av disse. Vanlige fugler som ikke krever Cites-tillatelse er: undulat (Melopsittacus undulatus), nymfeparakitt (Nymphicus hollandicus), rosenhodet dvergpapegøye (Agapornis roseicollis) og halsbåndparakitt (Psittacula krameri).

Fugler på liste A, og noen utvalgte fugler på liste B, er omfattet av merkeplikt, registreringsplikt og eiersertifikat. I forskriftens vedlegg 3 står det om merking av levende fugler.

Reptiler

I Norge er det tillatt for privatpersoner å innføre og eie 19 arter reptiler til innendørs lukket hold. 12 av dem er Cites-listet.

Hybrider

Hybrider mellom domestiserte og ville former til og med fjerde generasjon tilbakekrysninger krever Cites-tillatelse ved innførsel og utførsel. Eksempel på slike hybrider er bengalkatt og savannahkatt.

Levende planter

Hovedregelen for innførsel av planter regulert under Cites, er at nødvendig Cites-tillatelse skal følge forsendelsen om ikke annet er oppgitt. Plantearter på liste A vil kunne behandles som planter på liste B, om det kan dokumentere at de er kunstig formert og at det følger med plantesunnhetssertifikat utstedt av utførselsstatens plantesunnhetsmyndigheter. Kunstig formerte planter på liste B vil kunne unntas kravet om Cites-tillatelser om det følger med plantesunnhetssertifikatet. Ved utførsel av levende plantearter omfattet av Cites vil det måtte søkes plantesunnhetssertifikat hos Mattilsynet.

Det kreves ikke registrering/eiersertifikat for innenlands besittelse av levende planter.

Artslister og søknadssenter

Du kan søke etter art på engelsk og latin på den internasjonale tjenesten Species+ for å se om en art står på liste A (Cites liste I), liste B (Cites liste II) eller liste C (Cites liste III).