For alle de 19 reptilartene kreves skriftlig dokumentasjon fra dyrebutikken, oppdretteren eller andre du har kjøpt dyret av i utlandet. Dokumentasjonen skal vise at dyret tilhører en av de 19 lovlige artene, og at dyret, og foreldrene til dyret, er født i fangenskap. Du må selv fylle ut Mattilsynets skjema med informasjon om eier, art og opprinnelse. Med skjemaet skal du vedlegge kvittering og signerte dokumenter fra dyrehandler eller oppdretter, og andre relevante importdokumenter. Dokumentasjonen skal være underskrevet av selgeren.

Cites utførselstillatelse

For de 12 Cites-artene kreves det i tillegg en Cites utførselstillatelse fra ansvarlig Cites-myndighet i det landet du kjøper arten. Kontaktinformasjon finnes på www.cites.org. Husk at du må regne med lang saksbehandlingstid, og både kjøp og transporten hjem må derfor forberedes i god tid.

Cites innførselstillatelse

For de 12 Cites-artene kreves også normalt en Cites innførselstillatelse til Norge utstedt av Miljødirektoratet. Du kan søke om dette via elektronisk søknadssenter. Søknaden må være godkjent før grensepassering til Norge, og tillatelsen må tas med til grensekontrollen ved passering.

Eiersertifikat for EU er ikke nok

Vær klar over at et Cites EU eiersertifikat (engelsk: Cites ownership certificate, svensk: Cites intyg, tysk: EU Cites Reisebescheinigung) ikke kan anvendes som dokumentasjon for utførsel fra EU til Norge. Dette er dokumenter som kun kan brukes innad i EU.    

Gå på rødt

Ved import av de 12 Cites-artene kreves det at du går på rød sone i tollen - både når du passerer tollen i det landet du har kjøpt eksemplaret (eller i EU ved siste grensestasjon ut av EU), og for norsk toll inn i Norge. Cites utførselstillatelse fremvises ved utførsel, og Cites utførsels- og innførselstillatelse fremvises ved innførsel til Norge. I tillegg skal annen vedlagt dokumentasjon fremvises for norsk toll. Cites-tillatelsene skal stemples av tollmyndighetene.

Kommersiell innførsel kun tillatt fra land i EØS

De 19 artene kan normalt innføres ikke-kommersielt fra alle land. Kommersiell innførsel er kun tillatt fra land i EØS. Sett deg grundig inn i innførselsvilkårene på forhånd.

Reptiler som krever Cites-tillatelse

Lovlige arter som krever Cites-tillatelse for å innføre til Norge:

 • grønn trepyton - Morelia viridis
 • kongepyton - Python regius
 • teppepyton - Morelia spilota
 • hagetreboa - Corallus hortulanus
 • kongeboa - Boa constrictor
 • regnbueboa - Epicrates cenchria
 • stor daggekko - Phelsuma madagascariensis
  pigghaleagam - Uromastyx ocellata
 • dvergvaran - Varanus acanthurus
  gresk landskilpadde Testudo hermanni
 • rødfotet skogskilpadde - Chelonoidis carbonarius (syn. Geochelone carbonaria)
 • kinesisk trekjølskilpadde - Chinemys reevesii (syn. Mauremys reevesi)

Dersom du ikke har Cites-tillatelsene i orden når du krysser grensen til Norge, kan du risikere bøter eller straff. Manglende Cites-tillatelser kan føre til at dyret avlives.

Reptiler som ikke krever Cites-tillatelse

Arter som kan innføres og holdes i Norge, hvor det kun kreves skriftlig dokumentasjon om opprinnelse:

 • kongesnok - Lampropeltis getula
 • kornsnok - Pantherophis guttatus
 • melkesnok - Lampropeltis triangulum
 • kranset gekko - Correlophus ciliatus (syn. Rhacodactylus ciliatus)
 • leopardgekko - Eublepharis macularius
 • skjeggagam - Pogona vitticeps
 • perlefirfisle - Lacerta lepida(syn. Timon lepidus)