Ulovlig handel med utrydningstruede arter er en trussel mot flere arters eksistens, og dette er et stort problem internasjonalt. Det er viktig å unngå å bidra til denne handelen, som anses som miljøkriminalitet. 

Mat

Innførsel og utførsel av mat eller matprodukter som er laget av arter regulert under Cites krever tillatelser. Dette inkluderer produkter som for eksempel kaviar, rent kjøtt, ferske kjøttprodukter, hermetikk og energidrikker. Ikke kjøp og ta med eller bestill mat eller matprodukter som du ikke vet hva inneholder, de kan inneholde Cites-arter.

Eksempler på tilfeller hvor det kan kreves Cites-tillatelse er innførsel/utførsel av kjøtt fra vågehval (Balaenoptera acutorostrata), brunbjørn (Ursus arctos), krokodille (Crocodilia), alligator (Alligator sp.), eksotiske ville arter ("såkalt bushmeat"), europeisk ål (Anguilla anguilla), håbrann (Lamna nasus) og russisk kaviar med rogn fra stør (Acipenser sp.).

Vi anbefaler deg å ta kontakt med Miljødirektoratet om du er i tvil om det produktet du ønsker å innføre eller utføre inneholder arter som er Cites-regulert.

Kravet om Cites-tillatelse kommer i tillegg til eventuelle reguleringer under Mattilsynets regelverk.

Cites-arter i helsekost og kosmetikk

Hver enkelt har et ansvar for å sette seg inn i regelverket før de kjøper med seg helsekost og kosmetikk hjem fra utlandet. Dette gjelder også når du kjøper varer over internett. Ikke kjøp og ta med eller bestill helsekost eller kosmetikk som du ikke vet hva inneholder, de kan inneholde Cites-arter. Innførsel av legemidler skal også avklares med Statens legemiddelverk.

Et stort marked er slankeindustrien. I dag selges det en rekke slankeprodukter som er laget med basis i Cites-listede plantarter – for eksempel pulver, piller, kapsler, spray og sjokolade. Produktene selges i stor grad gjennom netthandel. Import av for eksempel Hoodia-produkter til Norge skal uten unntak følges av Cites-tillatelser siden disse inneholder Hoodia gordonii som står på Cites liste B.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med Miljødirektoratet om du er i tvil om det produktet du ønsker å kjøpe inneholder arter som er Cites-regulert. Alle produkter med innhold av artene som er listet nedenfor (de vanligste artene), skal uansett følges av Cites-tillatelser ved innførsel til Norge.

  • Hoodia Hoodia gordonii
  • Dendrobium nobile
  • Prunus africana (syn. Pygeum africanum)
  • Fjelltistel Sausurrea costus
  • Kaktuser Cactaceae
  • Aloe ferox
  • Moskushjort Moschus moschiferus
  • Sjøhester Hippocampus sp.

Artslister og søknadssenter

I tabellen i vedlegg 1 står det hvilke arter som er listet og kan kreve tillatelse. Du kan søke etter art på engelsk og latin på den internasjonale tjenesten Species+ for å se om en art står på liste A (Cites liste I), liste B (Cites liste II) eller liste C (Cites liste III).