Det innføres mange artikler laget helt eller delvis av reptilskinn til Norge. Det gjelder særlig klokkereimer, vesker og sko enten for kommersielt salg i Norge eller privatpersoner som handler over nett eller når de er på ferie.

Mange av disse produktene kan inneholde arter som er Cites-regulert og innførsel til Norge krever som regel at det følger gyldige Cites-utførselstillatelser fra utførselsstat. Kommersiell innførsel fra land utenfor EU/EØS (f.eks. Sveits, Indonesia, USA) krever i tillegg norsk innførselstillatelse, og det må søkes til Miljødirektoratet om dette.

For innførsler fra Sveits kan man i elektroniske søknadssenter hente informasjon fra den sveitsiske utførselstillatelsen digitalt, slik at det blir enklere å søke om innførselstillatelse.

Kommersiell innførsel fra EU/EØS av reptilprodukter krever normalt ikke norsk innførselstillatelse. Ta kontakt med Miljødirektoratet om du er usikker.

Om du reiser til utlandet og tar med deg reptilprodukt hjem til eget bruk jf. bestemmelsen om personlig reisegods, kreves det normalt ikke tillatelser. Men her vil det være begrensninger for hva og hvor mange produkter som er lov å ta med. Ta kontakt med Miljødirektoratet om du er usikker på om det kreves tillatelse eller ikke.

Det kreves normalt ikke merking/registrering/eiersertifikat for Cites-listede arter som brukes i reptilprodukter. Ta kontakt med Miljødirektoratet ved spørsmål omkring dette.

 

Artslister og søknadssenter

I tabellen i artsliste vedlegg 1 står det hvilke arter som er listet og kan kreve tillatelse. Du kan søke etter art på engelsk og latin på den internasjonale tjenesten Species+ for å se om en art står på liste A (Cites liste I), liste B (Cites liste II) eller liste C (Cites liste III)