Vurdere is- og snøforhold

Is- eller snøforhold kan gjøre det vanskelig å gjennomføre tiltak for å forvalte bestanden innenfor den ordinære jakttiden for bever. Jakttiden kan utvides i henhold til forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesonene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 § 3 nr. 3.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid