Søknaden innvilges

Kommunen må behandle vedtaket i overensstemmelse med forvaltningslovens kapittel VII, fordi dette er en forskrift.

En innvilgning av søknaden gjelder enten for hele eller deler av kommunen. Hvis problemet med is- og snøforhold er omtrent likt i hele kommunen, så bør forskriften gjøres gjeldende for hele kommunen.

Lokal forskrift om å utvide jakttiden for bever kan fastsettes for flere år.

Vurderingen innebærer at det utøves kommunalt skjønn. Kommunen må vurdere om det foreligger andre vektige mottargumenter, i tillegg til is- og snøforhold.

Det er ikke adgang til å klage på kommunens beslutning.

Søknaden innvilges ikke

Hvis kommunen kommer frem til at de avslår søknaden, så skal søker orienteres om at det ikke er hjemmel for å utvide beverjakten.

Avgjørelsen kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid