Nyttig verktøy i forvaltning

Det er både ønskelig og viktig at kommunen digitaliserer resultatene av kartleggingen i en kartdatabase. Dette fordi informasjonen skal være tilgjengelig.

Det er ikke bare kommuneadministrasjonen som kan ha nytte av dette arbeidet, men også publikum, eksisterende interessenter, regionale og nasjonale myndigheter. Kartleggingen er også til hjelp for viltforvaltere når de skal regulere bestander, og jakt skal planlegges og organiseres.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid