Er stoffene i avfallet regnet som farlig?

Hvis stoffene i avfallet er katergorisert som farlig og konsentrasjonen ligger over grenseverdiene, regnes avfallet som farlig og du må deklarere det som farlig avfall i Altinn. Se egen veileder.

 

Er stoffene i avfallet regnet som farlige, men overskrider ikke grenseverdiene, må du levere avfallet til et avfallsmottak.....

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid