Generelle krav til produkter eller gjenstander

Du må sjekke om produktene/gjenstandene

 • mangler viktige deler eller har defekte deler
 • har høy alder, er i dårlig stand, kan gå lett i stykker eller slutter å fungere i løpet av kort tid
 • mangler marked i mottakerland
 • inneholder forbudte helse- og miljøfarlige stoffer - sjekk eventuelt

I slike tilfeller vil de brukte produktene eller gjenstandene regnes som avfall og du kan normalt ikke eksportere de som produkter. 

Krav til noen utvalgte produkter

I tillegg til de generelle kravene, finner du krav til tilstand og funksjon på noen utvalgte produkter. Sjekk om dine produkter tilfredsstiller kravene til å eksportere.

Klær, tekstiler og leker

Klær, tekstiler, leker og møbler skal kunne brukes igjen uten behov for reparasjoner.   

Kjøretøy og bildeler

Kjøretøy

Det er lovlig å eksportere kjøretøy som er i kjørbar stand eller som ikke har alvorlige feil og mangler, eller bildeler som ikke er defekte. Veiledningen under gjelder kjøretøy som biler, lastebiler, traktorer, skutere, og motorsykler.

Kjøretøy regnes som avfall dersom de: 

 • er miljøsanert eller vrakpant er utbetalt
 • er totalvrak
 • er defekte eller mangler viktige komponenter, som motor, drivaksel, girkasse eller seter
 • er delt i flere deler
 • har sveisemerker på karosseriet som viser at det har vært delt
 • har omfattende rustskader i bærestruktur
 • har omfattende lekkasje av bensin, bremsevæske eller andre væsker
 • reparasjonskostnadene i Norge er høyere enn kjøretøyets verdi

Dersom du ønsker å eksportere brukte kjøretøy, vil du i en eventuell kontroll/inspeksjon kunne bli bedt om å dokumentere at kjøretøyet ikke er avfall. Du bør derfor skaffe dokumentasjon på at kjøretøyet er i god stand før du eksporterer det. 

Anbefalt dokumentasjon er: 

 • Kontrollseddel for gyldig godkjent EU-kontroll (periodisk kontroll).
 • Godkjent teknisk test fra NAF. Følgende tester er akseptert: "NAF test ved kjøp-komplett og basis",  "NAF test ved salg" eller  "NAF Drifttest".
 • Utfylt bekreftelse fra godkjent verksted på at kjøretøyet bare trenger mindre reparasjoner.

Se skjemaet:

Du finner mer informasjon om EUs krav på 

Bildeler 

Bildeler må pakkes slik at de ikke blir ødelagt under frakt, og må ikke lekke drivstoff, oljer, bremsevæske eller lignende. Bildeler er avfall dersom det er: 

 • tydelig sterk slitasje 
 • korroderte eller defekte deler, som for eksempel rusten drivaksel eller girkasse

Brukte bildekk

Brukte bildekk regnes som avfall dersom de

 • ikke tilfredsstiller kravene til dekk i Norge
 • har skader i bærestruktur eller stor slitasje

Bilbatterier

Brukte bilbatterier er avfall dersom de er ødelagt/defekte eller hvis de er hentet ulovlig fra et innsamlingssted. Det er derfor anbefalt å legge ved dokumentasjon til toll for å dokumentere at de fungerer og hvor de kommer fra.

Slik dokumentasjon kan for eksempel være:

 • kvitteringer eller annen dokumentasjon 
 • bekreftelse på at alle batteriene er funksjonstestet og fungerer 
 • beskrivelse av hvordan gjenstandene er testet 

Dersom batteriene er kjøpt lovlig, for eksempel fra et bildemonteringsfirma, må du sikre at disse fungerer før de eventuelt eksporteres. Dokumentasjon på funksjonalitet kan bli etterspurt under en eventuell kontroll.

Defekte bilbatterier er meldepliktig avfall, og du må søke Miljødirektoratet om tillatelse til eksport. Se nederst på denne siden for mer informasjon om eksport av meldepliktig avfall. 

Elektriske og elektroniske produkter

Elektronikk inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Du må derfor tilfredsstille følgende krav når du skal eksportere:

 • Enhetene skal emballeres eller pakkes.
 • Hver enkelt enhet skal testes før eksport.
 • Testingen skal dokumenteres og festes til hvert enkelt produkt.
 • En protokoll skal følge forsendelsen (se eksempel ved å klikke i den grønne boksen under).

Stoffer og koder det er ulovlig å eksportere

Kjøleskap, frysere og kompressorer, i hovedsak eldre produkter, kan inneholde ozonreduserende stoffer. Informasjon om ozonreduserende stoffer og koder finner du på kompressorene. 

Det er ulovlig å eksportere kjøleskap, frysere og kompressorer som inneholder følgende stoffkoder:

 • R11
 • R12
 • R13
 • R22
 • R114
 • R124
 • R142
 • R500
 • R502
 • R503
 • R401A
 • R401B
 • R402A
 • R402B
 • R403A
 • R403B
 • R408A
 • R409A
 • R409B
 • FR 10 A

Dokumentasjon som skal ligge ved Forsendelsen

Følgende dokumentasjon skal ligge ved forsendelsen:

 • Protokoll med dokumentasjon om testing av alle produktene
 • Kontrakt, faktura eller annet som kan dokumentere at produktene er egnet for direkte ombruk
 • Erklæring om at forsendelsen ikke inneholder avfall

Kjøleskap, frysere og kompressorer

Krav til å teste og dokumentere

Kjøleskap, frysere og kompressorer har elektronikk inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Du må derfor tilfredsstille følgende krav når du skal eksportere:

 • Enhetene skal emballeres eller pakkes.
 • Hver enkelt enhet skal testes før eksport.
 • Testingen skal dokumenteres og festes til hvert enkelt produkt.
 • En protokoll skal følge forsendelsen (se eksempel ved å klikke i den grønne boksen under).
 

Stoffer og koder det er ulovlig å eksportere

Kjøleskap, frysere og kompressorer, i hovedsak eldre produkter, kan inneholde ozonreduserende stoffer. Informasjon om ozonreduserende stoffer og koder finner du på kompressorene. 

Det er ulovlig å eksportere kjøleskap, frysere og kompressorer som inneholder følgende stoffkoder:

 • R11
 • R12
 • R13
 • R22
 • R114
 • R124
 • R142
 • R500
 • R502
 • R503
 • R401A
 • R401B
 • R402A
 • R402B
 • R403A
 • R403B
 • R408A
 • R409A
 • R409B
 • FR 10 A

Krav til dokumentasjon

Følgende dokumentasjon skal ligge ved forsendelsen:

 • Protokoll med dokumentasjon om testing av alle produktene
 • Kontrakt, faktura eller annet som kan dokumentere at produktene er egnet for direkte ombruk
 • Erklæring om at forsendelsen ikke inneholder avfall

Tilfredsstilles ikke kravene, kan du ikke eksportere

Du kan ikke eksportere hvis produktene/gjenstandene ikke tilfredsstiller kravene over.

Vil du likevel eksportere som grønnlistet eller meldepliktig avfall? Følg veiledningen under

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid