Bankgarantien må gjelde for minimum ett år etter at samtykket har gått ut.

Samme bankgaranti kan brukes for flere meldinger, så lenge kravene i forordningen om grensekryss er fulgt, se i artikkel 6 om finansiell garanti:

Regneeksempel:

Bankgaranti=Transportkostnader + behandlingskostnader + lagringskostnader) X maksimal mengde per forsendelse.

Du beregner på følgende måte:

  • Transportkostnader: Oppgi i NOK/tonn + moms
  • Behandlingskostnader (D eller R-operasjon): Oppgi i NOK/tonn + moms
  • Lagringskostnader for 90 dager: oppgi i NOK/tonn + moms
  • Moms: Moms eller skattbart beløp i respektive land, der bankgarantien er gyldig. Bankgarantien må dekke mulig maksimum mengde per forsendelse

Bankgarantien frigis når behandlingsanlegget har bekreftet at avfallet er riktig behandlet. Miljødirektoratet krever minimum 300.000 NOK i finansiell garanti.

Risikofaktorer som skal med i utregningene

Når det er flere samtykker knyttet til samme bankgaranti, skal den høyeste beregningen ligge til grunn. Her er noen råd når du regner ut kostnadene til eksporten:

  • Regn inn risiko inn i kostnadsoverslaget
  • Ta høyde for at det kan være flere avfallstransporter på vei til behandlingsanlegget samtidig.
  • Kalkuler inn risikoen forbundet med transport av avfall som kun har én eller svært få behandlingsalternativer, for eksempel driftsstopp hos et behandlingsanlegg.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid