Under får du en veiledning om hva som skal inngå i søknaden om samtykke og hvordan du forhåndsvarsler ved å fylle ut et følgedokument. 

Søke samtykke

Avfall som ikke er grønnlistet og skal eksporteres, må ha samtykke (notification) fra alle involverte myndigheter i

 • importlandet
 • eksportlandet
 • og eventuelt transittland.

Myndigheten gir vanligvis samtykke til å eksportere én avfallstype fra én avfallsprodusent over én grensegang og til ett behandlingsanlegg.

Du må levere inn en søknad (melding) til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet kvalitetssikrer søknaden og sender den videre til miljømyndighetene i mottakerlandet. Når du mottar samtykket til eksport, varer det normalt i ett år.

Søknaden skal tilfredsstille kravene i EUs forordning:

Du lager en søknad, legger inn alle vedlegg og sender inn via Alitinn.

Meldingsnummer (notification number) opprettes når du legger innen søknad i Altinn.

Vedlegg som må med i søknaden

 • oversendelsesbrev – bakgrunn for søknaden og annen relevant informasjon
 • meldingsdokument og et følgedokument 
 • kontrakt mellom og mottaker av avfallet
 • bankgaranti
 • beskrivelse av transportruten fra opprinnelsessted til behandlingsanlegget
 • informasjon om behandling av avfallet

Fylle ut følgedokument

Følgedokumentet (movement document) skal gi myndigheter nødvendig informasjon for å kunne spore avfallstrømmer og føre tilsyn.

Et følgedokument er unikt og inneholder spesifikk informasjon om den enkelte forsendelse. Det er viktig at dokumentet fylles ut riktig og følger forsendelsen hele veien fra avfallsprodusent til mottaksanlegget. Følgedokumentet følger forsendelsen hele veien fra avfallsprodusent til mottaksanlegget.

Hva skjer ved forsinkelser?

Hvis tidspunktet for avfallsforsendelsen blir forsinket utover kjøreperioden, skal det sendes ny forhåndsmelding til myndighetene.  Berørte myndigheter skal godkjenne endringen før forsendelsen gjennomføres
• dersom annen grenseovergang benyttes (alternative routing)
• dersom forsendelsen må skje før det har gått tre dager

 

Fylle ut forhåndsmelding

Forhåndsmeldingen skal sendes berørte myndigheter senest tre virkedager før avfallsforsendelsen. Hvis du forhåndsmelder en forsendelse mandag, kan du tidligst kjøre torsdag samme uke.

Miljødirektoratet aksepterer at forhåndsmeldte forsendelser kjører opp til 2 uker (14 dager) etter den varslede dagen. Dette er i tråd med både dansk og svensk tolkning. 

Hvis tidspunktet for avfallsforsendelsen blir forsinket utover kjøreperioden, skal det sendes ny forhåndsmelding til myndighetene.  Berørte myndigheter skal godkjenne endringen før forsendelsen gjennomføres.

Før forsendelsen starter skal du sende forhåndsmeldingen på e-post til 

 • berørte myndigheter
 • eventuelle transittland
 • eksportør 

Det er viktig at NO-nummeret samt bokstaven F står i emne-feltet på e-posten. Eksempel: NO 123456 F

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid