Planlegg og avklar

Hvor skal du rydde? I strandsonen, i innlandet eller under vann? Det er ulike ting å ta hensyn til på de ulike rydedstedene.

Søke om tilskudd eller refusjon?

Du kan søke om tilskudd eller refusjon av utgifter til ryddeaksjoner. For å få midler fra Miljødirektoratet er det krav og søknadsfrister du må overholde.

Du søker tilskudd til en aksjon før aksjonsstart.

Refusjon av utgifter du har hatt til for eksempel transport av avfallet, søker du i etterkant av ryddingen. 

 

Det er ulike søknadsprosesser og du søker enten tilskudd eller refusjon for en ryddeaksjon.

Husk sikkerheten

Tenk på sikkerheten til de som skal gjøre jobben. 

Hvor skal avfallet leveres?

Før dere setter igang er det viktig å ha en avtale med et avfallsselskap om å ta i mot det dere rydder.

Hvor skal du rydde?

Skal du rydde under vann? Ta kontakt med din nærmeste dykkerklubb for nærmere informasjon

Skal du rydde i strandsonen eller i innlandet? Få praktiske tips og råd i Ryddeportalen til Hold Norge Rent.

 

 

 

Skjema for å søke tilskudd og Hold Norge Rents Ryddeportal for deg som skal rydde marin forsøpling

Gå inn i vårt elektroniske søknadsenter og se hvilke krav og frister som gjelder for søknad om tilskudd til opprydning av marin forsøpling. Gå til Ryddeportalen til Hold Norge Rent med mange praktiske tips til deg som planlegger en ryddeaksjon.