Fisk: Laks, sjøørret og sjørøye

Info-ikon

Temainformasjon om fisk finnes foreløpig på tidligere nettsted

Vi oppdaterer vårt nettsted Miljodirektoratet.no i 2019. Informasjon om fisk er ikke lagt om enda, så dette finner du foreløpig på tidligere nettsted.