Kommentarer

Kommentarer til Kapittel 12. Spredt avløp

Kommentarer til forurensningsforskriften tolker bestemmelsene og gir viktig informasjon om hvordan kravene kan oppfylles.

Forurensningsforskriften gir detaljerte regler om forurensning. Overordnede regler finnes i forurensningsloven.

Utslipp av avløpsvann reguleres i forurensingsforskriftens del 4 som består av kap. 11, 12, 13, 14 og 15, 15A og 15B. 

Her vil du finne kommentarer til Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid