Kommentarer til forurensningsforskriftens Del 4 Avløp

Kommentarer til forurensningsforskriften tolker bestemmelsene og gir viktig informasjon om hvordan kravene kan oppfylles.

Forurensningsforskriften gir detaljerte regler om forurensning. Overordnede regler finnes i forurensningsloven.

Utslipp av avløpsvann reguleres i forurensingsforskriftens del 4 som består av kap. 11, 12, 13, 14 og 15, 15A og 15B.

  • Kapittel 11 gir de generelle bestemmelsene.
  • Kapittel 12 regulerer utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe.
  • Kapittel 13 regulerer utslipp av kommunalt avløpsvann fra avløpsanlegg større eller lik 50 pe i tettbebyggelser med samlet utslipp mindre enn 2000 pe (ferskvann, elvemunning) eller utslipp mindre enn 10 000 pe (sjø).
  • Kapittel 14 regulerer alle utslipp større eller lik 50 pe fra tettbebyggelser større enn 2000 pe (ferskvann, elvemunning) og større enn 10 000 pe (sjø). Kap.14 regulerer i tillegg alle utslipp fra avløpsanlegg større enn 2000 pe (ferskvann, elvemunning) og større enn 10 000 pe til sjø.
  • Kapittel 15 regulerer utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid