Forumet drives av Miljødirektoratet og Statens vegvesen. Vegvesenet arrangerer forumet på våren. Miljødirektoratet arrangerer forumet på høsten.

Forumet inkluderer kommuner, fagetater, departementer, forskningsinstitutter, interesseorganisasjoner og andre som jobber med lokal luftkvalitet.

Neste byluft-forum blir 21. og 22. november 2023.

På denne siden publiserer vi innhold fra tidligere forum, som presentasjoner og opptak.

Bedre byluft-forum våren 2023

Bedre byluft-forum høsten 2022

Bedre byluft-forum våren 2022