Fakta om støy

Her kan du lese om støyplager i Norge, og betydningen av å legge tilrette for gode lydmiljøer i arealplanlegging:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid