Forvaltning av allemannsretten

Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten, men det er kommunen som i hovedsak forvalter allemannsretten etter friluftsloven.

Allemannsretten er regulert i friluftsloven. Dette regelverket tillater at allemannsretten kan begrenses. For eksempel kan begrensninger følge av lokale forskrifter og verneforskrifter til de enkelte verneområdene.

Hvordan kan du bruke allemannsretten?

Miljødirektoratet har før sommeren samarbeidet med en rekke aktører om felles råd for friluftslivssommeren 2020. Slik tar vi hensyn til hverandre og naturen mens vi nyter ferien:

Brosjyrer om allemannsretten på fem språk