Forvaltning av allemannsretten

Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten, men det er kommunen som i hovedsak forvalter allemannsretten etter friluftsloven.

Allemannsretten er regulert i friluftsloven. Dette regelverket tillater at allemannsretten kan begrenses. For eksempel kan begrensninger følge av lokale forskrifter og verneforskrifter til de enkelte verneområdene.

Hvordan kan du bruke allemannsretten?

Brosjyrer om allemannsretten