Tiltaksplanen bør revideres hvert år, slik at gjennomførte tiltak tas ut og eventuelle nye kan settes inn.

Noen tiltak vil kunne bidra til å oppnå flere mål samtidig. For eksempel vil legging av klopper/gangbaner over våte partier både kunne gi en bedre opplevelse for brukeren og redusere slitasje og erosjon på stien.

Del gjerne tiltaksplanen inn i:

  • årlige tiltak
  • tiltak inneværende år
  • tiltak de kommende årene

Til alle tiltak anbefaler vi informasjon om:

  • hvilket målområde det tilhører (naturverdier, reiseliv, besøkende osv.), ev. flere samtidig
  • navn på tiltak
  • finansiering
  • ansvarlig
  • utfyllende kommentar eller beskrivelse

Hvis du skal gjøre tiltak for å vedlikeholde eller tilrettelegge en sti, finner du veiledning i Stiskulen:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid