Besøksstrategien oppsummerer det eksisterende kunnskapsgrunnlaget, setter mål for de ulike interessene og presenterer strategiske grep for å nå målene.

I tillegg vil det i mange tilfeller være gunstig med en tiltaksplan som vedlegg til planen, slik at den kan revideres uavhengig av resten av besøksstrategien.

Slik kan en besøksstrategi bygges opp. Trykk på overskriftene for å lese mer om hva de ulike delene bør inneholde:

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid