Denne veilederen er for deg som ønsker å oppnå økt verdiskaping i tilknytning til tilrettelagte stier og vandringsleder. 

Veilederen er relevant for alle stier som trenger vedlikehold og tilrettelegging som følge av økt bruk, økt turisme og påfølgende økt slitasje.  

Råd og eksempler på økt verdiskaping

I denne veilederen finner du råd og eksempler på hvordan man oppnår økt verdiskaping i samarbeid med relevante aktører i lokalsamfunnet. 

Gjennom god lokal forankring og helhetlig arbeid med besøksforvaltning, skal en legge til rette for bred lokal verdiskaping og gode opplevelser for de besøkende, samtidig som naturverdiene og lokalbefolkningens interesser ivaretas. 

Eksempler på aktører: 

  • lokalt reiseliv 
  • næringsliv 
  • riluftsorganisasjoner 
  • grunneiere 
  • kommuner

Denne veilederen er laget i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Distriktsenteret, Riksantikvaren, Nasjonale turistveier/Statens vegvesen, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Nasjonalparkkommuner og Miljødirektoratet.

  1. 1 Sørg for bred verdiskaping og bærekraftig utvikling
  2. 2 Hvordan øke lokal verdiskaping?
  3. 3 Viktige elementer i verdiskaping
  4. 4 Måle effekten av tiltakene
  5. 5 Verktøy og ressurser

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid