Kunnskapen du innhentar i denne fasen skal hjelpe deg med å finne ut kor stort tiltak du må gjere, kor du bør leggje stien og kva naturverdiar og kulturminne du må ta omsyn til.

Mykje av denne kunnskapen kan du innhente ved hjelp av databasar og kart.

 

I tillegg bør du undersøke:

NVEs temakart er ein nyttig ressurs når du skal prosjektere og planlegge eit stitiltak.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid