Synfaring av stien er viktig for å konkretisere problemstillingar, skissere moglege løysingar og samle kunnskap om området der stien ligg.

Ei synfaring i felt kan bidra til å skape engasjement, involvering og diskusjonar omkring løysingar med viktige samarbeidspartar.

Det vil vere naudsynt å synfare stien ved fleire høve, i ulike værforhold og årstider. Det er spesielt viktig å synfare i snøsmeltinga og etter ein periode med mykje nedbør.

Dette må du undersøke på synfaring 

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid