Eksportøren plikter å oppbevare disse dokumentene i minimum 5 år: 

  • kopi av melding
  • importlandets mottaksbekreftelse
  • skriftlige importtillatelse

Eksportøren skal sende kopi av disse dokumentene til Miljødirektoratet til denne e-postadressen: post@miljodir.no

Spørsmål og henvendelser kan sendes til: GMO@miljodir.no