Krav til søknaden

Søknad om transport og import skal inneholde en rekke opplysninger:

Myndigheten som godkjenner dette kan kreve flere opplysninger fra søker.