Datainnsamling i jakt-apper fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har app «Min jegerdokumentasjon» for jegere og app for skyteprøvekontrollører. Men hvilke data gir du fra deg som bruker av appene?

Du ikke blir overvåket i appene, og informasjonen som finnes i QR-kodene i appene er enkel.

Denne appen generer to QR-koder: en for obligatoriske skudd og en for skyteprøver.

For obligatoriske skudd koden av følgende informasjon:

 • Dagens dato
 • Jegerens navn
 • Jegerens fødselsår
 • Antall gjennomførte skudd

For skyteprøver består QR-koden av følgende informasjon:

 • Dagens dato
 • Jegerens navn
 • Jegerens fødselsår
 • Godkjente prøveskudd som er registrert på jegeren
 • Våpeninformasjon (Våpennummer/Løpenummer, våpennavn, kaliber)

QR-koden brukes blant annet for kontroll på skytebanen. Avhengig av om jegeren har skutt obligatoriske skudd eller skyteprøven, vil kontrolløren bruke sin egen app til å returnere jegerens informasjon, sammen med sin kvittering. Informasjon om jegeren lagres ikke hos kontrolløren. Det er jegeren som med sin app sender sine data til Jegerregisteret.

I «Min jegerdokumentasjon» vises også jegeravgiftskortet om jegeravgiften er betalt. Jegeravgiftskortet har også en QR-kode. Denne inneholder den samme informasjon som jegeren leser på jegeravgiftskortet. 

Denne appen «generer også to QR-koder: en for godkjente obligatoriske skudd og en for godkjente skyteprøver.

For obligatoriske skudd består den av følgende informasjon:

 • Dagens dato
 • Jegerens navn
 • Jegerens fødselsår
 • Antall gjennomførte skudd
 • Digital signatur (se mer informasjon under)
 • Signeringsnøkkelidentifikator

For skyteprøver består QR-koden av følgende informasjon:

 • Dagens dato
 • Jegerens navn
 • Jegerens fødselsår
 • Godkjente prøveskudd som er registrert på jegeren
 • Våpeninformasjon (Våpennummer/Løpenummer, våpennavn, kaliber)
 • Digital signatur*
 • Signeringsnøkkelidentifikator

Med «Digital signatur» menes i denne konteksten selve skyteprøven/obligatoriske skudd som er signert digitalt av kontrolløren. Til dette benyttes individuelle private signeringsnøkler på hver enkelt enhet.

Signaturen trengs for at Jegerregisteret og de som skal sjekke dokumentasjon skal være trygge på at en verifisert/godkjent kontrollør har godkjent skyteprøven/obligatoriske skudd. I tillegg kan man være trygg på at skyteprøven/obligatoriske skudd ikke kan endres eller klusses med etter at den er signert.

Informasjon om gjennomførte skudd og avlagt skyteprøve sendes til Jegerregisteret og lagres der. Det er jegerens data som vises i appen Min jegerdokumentasjon. Jegerregisteret lagrer i tillegg data om hvilken kontrollør som har kvittert/signert for obligatoriske skudd og skyteprøve. Data om kontrolløren lagres ikke i jegerens app.

Begge appene kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (IOS).

Du kan kontakte oss per e-post om du har ytterligere spørsmål til datainnsamlingen i appene: jakt@miljodir.no 

Oppdatert 18.06.2020