Forslag om harmonisert klassifisering for flere stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for ni nye stoffer innen 24. september og 11. oktober.

Publisert 26.08.2019

Høringen gjelder disse stoffene:

  • 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative; 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propan-1-ol (EC 253-057-0; CAS 36483-57-5/1522-92-5)
  • 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate;trimethylolpropane triacrylate (EC 239-701-3; CAS 15625-89-5)
  • 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) (EC 201-286-1; CAS 80-51-3)
  • Benzophenone (EC 204-337-6; CAS 119-61-9)
  • Clofentezine (ISO); 3,6-bis(o-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine (EC 277-728-2; CAS 74115-24-5)
  • aminozide (ISO); 4-(2,2-dimethylhydrazino)-4-oxobutanoic acid; N-dimethylaminosuccinamic acid (EC 216-485-9; CAS 1596-84-5)
  • Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate; isobornyl acrylate (EC 227-561-6; CAS 5888-33-5)
  • fluopicolide (ISO); 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide (EC 607-285-6; CAS 239110-15-7)
  • Toluene-4-sulphonohydrazide (EC 216-407-3; CAS 1576-35-8)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblandings farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.