Forslag om harmonisert klassifisering for ti stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for ti nye stoffer innen 25. oktober og 22. november.

Publisert 07.10.2019

Høringen gjelder disse stoffene:

  • 1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene (EC 220-474-4; CAS 2778-42-9)
  • 1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene (EC 222-852-4; CAS 3634-83-1/53208-23-4/125671-35-4)
  • 1,5-naphthylene diisocyanate (EC 221-641-4; CAS 3173-72-6)
  • 2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate (EC 218-485-4; CAS 2162-73-4)
  • cumene (EC 202-704-5; CAS 98-82-8)
  • dibutyltin bis(2-ethylhexanoate) (EC 220-481-2; CAS 2781-10-4)
  • dibutyltin di(acetate) (EC 213-928-8; CAS 1067-33-0)
  • divanadium pentaoxide; vanadium pentoxide (EC 15-239-8; CAS 1314-62-1)
  • N-(2-nitrophenyl)phosphoric triamide (EC 477-690-9; CAS 874819-71-3)
  • reaction mass of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide and 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide; isopyrazam (EC - ; CAS 881685-58-1)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblandings farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper.

Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.