Hvordan forholde seg til CLP artikkel 45?

CLP artikkel 45 og vedlegg VIII er implementert i norsk regelverk (CLP-forskriften), og gjelder dermed på samme måte i Norge som andre land i EØS.

Publisert 16.04.2019

Første frist for å registrere er 1. januar 2020

Regelverket trer i kraft gradvis. Første frist for registrering er 1. januar 2020. Denne fristen gjelder for stoffblandinger til forbruker.

I Norge har Giftinformasjonen tilgang til produktregisteret, og inntil videre gjelder en registrering i produktregisteret også som en innmelding av informasjon i henhold til artikkel 45 i CLP.

Overgangsordning frem til 2025

Overgangsordningen frem til 2025 er beskrevet i CLP vedlegg VIII (part A, section 1.4f). Ordningen gjelder for stoffblandinger som er registrert før registreringsfristene i CLP artikkel 45. Denne ordningen vil dermed også gjelde for stoffblandinger som er registrert i produktregisteret før registreringsfristene.

Hvis stoffblandingen endres etter registreringsfristene i CLP kan det bety at ny informasjon må sendes inn. Da må informasjonen sendes inn slik det er beskrevet i vedlegg VIII.

Hvor skal du sende inn informasjonen?

Når du skal sende inn informasjon som skal være tilgjengelig for Giftinformasjonen i Norge skal dette gjøres ved å bruke ECHAs portal for notifisering av giftinformasjon. Den første versjonen av portalen skal lanseres 24. april 2019.  

Hold deg oppdatert ved å sjekke informasjon som legges ut på:

Miljødirektoratet kommer også til å informere på sine nettsider, og planlegger et informasjonsmøte etter sommeren.

Deklareringsplikten

Deklareringsplikten til produktregisteret er hjemlet i norsk lov, og vil gjelde som før.