Noen biocidaktive stoffer kan være godkjent til bruk i noen produkttyper og under vurdering i andre produkttyper.

Kjemikaliesøk omfatter ikke biocider som ikke lenger er tillatt å bruke. Stoffer som ikke er oppført i noen av de to biocidlistene, er ikke tillatt å bruke som biocid.

Merk at listen viser status for stoffene i EU og at det kan være forsinkelser i gjennomføringen i norsk regelverk.