Myndighetenes restriksjoner skal redusere risiko ved bruk av biocidprodukter med betenkelige helse- og miljøegenskaper. I tillegg til restriksjonene som er felles for EU/EØS, har vi også noen nasjonale restriksjoner for Norge.

Muse- og rottemidler

De aktive stoffene i antikoagulerende muse- og rottemidler har betenkelige helse- og miljøegenskaper. Myndighetene har satt restriksjoner for å redusere risiko ved bruk av produkter som inneholder disse stoffene. Restriksjonene setter krav til åtestasjoner og hvem som kan bruke hvilke biocidprodukter.

Åtestasjoner

Krav til bruk

Insektmidler

Særskilte nasjonale restriksjoner gjelder for insektmidler til bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og faraomaur.