Foreslår harmonisert klassifisering for clomazone

Kommentarer på forslaget om ny harmonisert klassifisering og merking sendes til Echa innen 10. juni 2019.

Publisert 04.06.2019

Forslaget har allerede vært på høring, men Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) ber nå om kommentarer på tilleggsinformasjon om reproduksjonstoksisitet for stoffet clomazone (ISO); 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one (CAS nr 81777-89-1).

Kommentarer til denne målrettede høringen sendes til Echa innen 10. juni.