Forslag om harmonisert klassifisering for flere nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for ni nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til Echa 8. mars, 22. mars og 3. mai.

Publisert 05.03.2019

Høringen gjelder disse stoffene:

  • (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-one; 24-epibrassinolide (EC -; CAS 78821-43-9)
  • 3-methylpyrazole (EC 215-925-7; CAS 1453-58-3)
  • acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide; (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine (EC -; CAS 135410-20-7; 160430-64-8)
  • carbendazim (ISO); methyl benzimidazol-2-ylcarbamate (EC 234-232-0; CAS 10605-21-7)
  • cypermethrin (ISO); α-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (EC 257-842-9; CAS 52315-07-8)
  • dimethomorph (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine (EC 404-200-2; CAS 110488-70-5)
  • silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica; pyrogenic, synthetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide (EC 272-697-1; CAS 68909-20-6)
  • tetrafluoroethylene (EC 204-126-9; CAS 116-14-3)
  • thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5- ylmethyl)-5- methyl[1,3,5]oxadiazi nan-4-ylidene-N- nitroamine (EC 428-650-4; CAS 153719-23-4)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblandings farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.

Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema hos Echa