Forslag om harmonisert klassifisering for flere nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 14 nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til Echa 11. januar, 25. januar, 8. februar, 15. februar og 1. mars.

Publisert 07.01.2019

Høringen gjelder disse stoffene:

 • 4-methylpentan-2-one; isobutyl methyl ketone (EC 203-550-1; CAS 108-10-1)
 • [S-(Z,E)]-5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl)-3-methylpenta-2,4-dienoic acid ; S-abscisic acid (EC 244-319-5; CAS 21293-29-8)
 • Boric acid [1]; Diboron trioxide [2]; Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate [3]; Disodium tetraborate, anhydrous [4]; Orthoboric acid sodium salt [5]; Disodium tetraborate decahydrate [6]; Disodium tetraborate pentahydrate [7] (EC 233-139-2; 234-343-4; 215-125-8; 235-541-3; 215-540-4; 237-560-2; CAS 10043-35-3; 11113-50-1; 1303-86-2; 12267-73-1; 1330-43-4; 13840-56-7; 1303-96-4; 12179-04-3)
 • Citric acid (EC 201-069-1; CAS 77-92-9)
 • clomazone (ISO); 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one (EC -; CAS 81777-89-1)
 • desmedipham (ISO); ethyl 3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate (EC 237-198-5; CAS 13684-56-5)
 • emamectin benzoate (ISO); (4’’R)-4’’-deoxy-4’’-(methylamino)avermectin B1 benzoate (EC -; CAS 155569-91-8)
 • esfenvalerate (ISO); (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate (EC -; CAS 66230-04-4)
 • ethametsulfuron-methyl (ISO); methyl 2-({[4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)benzoate (EC -; CAS 97780-06-8)
 • methyl salicylate (EC 204-317-7; CAS 119-36-8)
 • phenmedipham (ISO);methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate (EC 237-199-0; CAS 13684-63-4)
 • trifloxystrobin (ISO); methyl (E)-methoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxy]-o-tolyl}acetate (EC -; CAS 141517-21-7)
 • Trinexapac-ethyl (ISO); ethyl(1RS, 4EZ)4-[cyclopropyl(hydroxy)methylene]-3,5-dioxocyclohexanecarboxylate (EC -; CAS 95266-40-3)
 • triticonazole (ISO); (RS)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-methyl)cyclopentanol (EC -; CAS 138182-18-0)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblandings farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.