Forslag om harmonisert klassifisering for flere stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for seks nye stoffer innen 17. og 31. mai.

Publisert 09.04.2019

Høringen gjelder disse stoffene:

  • 1,4-dimethylnaphthalene (EC 209-335-9; CAS 571-58-4)
  • 2,4,6-tri-tert-butylphenol; [1] Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol; [2] Reaction mass of 2-tert-butylphenol and 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol [3] (EC 211-989-5; CAS 732-26-3)
  • beta-cyfluthrin (ISO); reaction mass of rel-(R)-cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate and rel-(R)-cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate (EC - ; CAS 1820573-27-0)
  • cyfluthrin (ISO); α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (EC 269-855-7; CAS 68359-37-5)
  • imazamox (ISO); (RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid (EC - ; CAS 114311-32-9)
  • pyridalyl (ISO); 2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phenyl 3-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]propyl ether (EC - ; CAS 179101-81-6)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblandings farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.