Forslag om harmonisert klassifisering for flere stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for ni nye stoffer innen 26. juli, 16. august og 30. august.

Publisert 18.07.2019

Høringen gjelder disse stoffene:

  • 2-ethylhexanoic acid and its salts, with the exception of those specified elsewhere in this Annex (EC -; CAS -)
  • 4,4’-isopropylidenediphenol; bisphenol A (EC 201-245-8; CAS 80-05-7)
  • dimoxystrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylacetamide; (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[a-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide (EC -; CAS 149961-52-4)
  • N-(5-chloro-2-isopropylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; isoflucypram (EC-; CAS 1255734-28-1)
  • piperonyl butoxide (ISO); 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether (EC 200-076-7; CAS 51-03-6/12750-92-4)
  • quinoclamine (ISO); 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone (EC 220-529-2; CAS 2797-51-5)
  • tellurium (EC 236-813-4; CAS 13494-80-9)
  • tellurium dioxide (EC 231-193-1; CAS 7446-07-3)
  • trichlorosilane (EC 233-042-5; CAS 10025-78-2)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblandings farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.